PROFIBUS通讯

DP / DP耦合器

DP / DP耦合器

DP / DP耦合器连接两个PROFIBUS DP网络,并启用两个DP网络的主站和主站之间的数据传输……


版权所有:深圳市中宇德控自动化工程有限公司粤ICP备13025473号